مهندسی مشاور پترو پایپ

مهندسی مشاور پترو پایپ با داشتن توان مهندسی و سوابق اجرایی در سایت های نفت گاز و پتروشیمی بعنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور است که در زمینه ارائه خدمات طراحی پایپینگ  و تولید مدارک مهندسی فعالیت می نماید.

ما با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفیت و توانمندیهای داخلی ضمن رعایت تعهدات اجتماعی و داشتن بروز ترین دانش در این حوزه خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذینفعان عرضه می نمائیم تا ضامن رشد و سودآوری شرکت در عرصه رقابتهای ملی، منطقه ایی باشیم .این شرکــــت در زمینـــه های طراحـــی پایپینگ توانایی های خود را اعــلام مـــی دارد..